Solkraftsverk som täcker en gräsmatta
/ Kvarnerup Konsult

Solkraftsguiden

Solkraftsguiden har vi skapat för att informera och utbilda. Kvarnerup värnar om kundrelationer och samarbetspartners och vi vill tillsammans arbeta mot en hållbar samhällsutveckling. I denna guide samlar vi fördjupad information om vanliga frågor och aktuella ämnen inom bland annat solceller och förnyelsebar energi. Allt för att främja hållbarhetsarbetet och upplysa om potentialen i gröna och medvetna val.

Solenergi

Utmaningen med solcellsparker

I detta inlägg lär vi oss mer om hur solkraft kan vara en del av multifunktionella ytor där solceller samsas med ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Vi har pratat med Karin Morell på RISE som deltagit i ett projekt som undersökt hur solcellsparker kan fungera tillsammans med odling, djurhållning och/eller biologisk mångfald.

Läs mer
arrow_forward
Solenergi

Hur fungerar solceller?

Utvecklingen av solenergi går raskt framåt och solceller är mer populärt än någonsin, både i Sverige och i resten av världen. Men hur fungerar solceller? Vad är det som gör att solens varma strålar kan omvandlas till drivmedel för kaffemaskinen, värmepumpen och fordon? I detta inlägg tittar vi på hur solceller producerar elektricitet.

Läs mer
arrow_forward
Solenergi

Miljö- och hälsocertifieringar

I ett hållbart samhälle är det otroligt viktigt att utsläpp och avfall från energitillverkning minimeras inom alla sektorer. Under renovering av befintliga byggnader eller nyproduktion av fastigheter är det viktigt att göra hållbara materialval och planera för effektiv energiförbrukning.

Läs mer
arrow_forward
Solenergi

För- och nackdelar med solenergi

Solen är vår största energikälla och en oändlig resurs. Att solenergi är en oändlig resurs innebär att energikällan inte tar slut, till skillnad från kol, olja och naturgas. Dessvärre kommer endast en väldigt liten andel av elenergin från solkraft idag och i Sverige utgörs endast 0,1 % av solenergi.

Läs mer
arrow_forward
Solenergi

Hur mycket solel får man sälja?

Att sälja solel till elnätsföretagen är inte bara bra för den som säljer utan även för den som köper el. Den som säljer sin solel får betalt per kilowattimme och skapar en nätnytta då elnätet blir mindre belastat eftersom elproduktionen sker närmare elförbrukningen.

Läs mer
arrow_forward