Solenergi

Hur mycket solel får man sälja?

Att sälja solel till elnätsföretagen är inte bara bra för den som säljer utan även för den som köper el. Den som säljer sin solel får betalt per kilowattimme och skapar en nätnytta då elnätet blir mindre belastat eftersom elproduktionen sker närmare elförbrukningen.

Privat eller företag

Beroende på om det är en privatperson eller ett företag som vill sälja sin egenproducerade solenergi finns det lite olika förutsättningar. Nedan tittar vi ingående på dessa.

Mikroproducent

När det finns en solcellsanläggning som producerar mer el än vad fastigheten gör av med kan det vara en god idé att sälja den överblivna energin till Elhandelsbolag. För att göra detta krävs det ett inmatningsabonnemang hos det elnätsföretag som fastigheten är ansluten till. Abonnemanget ger dig rätt att mata in el på elnätet samt fastställer ersättningen för nätnytta. Om man klassas som mikroproducent är detta abonnemang vanligtvis kostnadsfritt. Om solelproducenten hamnar utanför kriterierna för vad som klassas som mikroproducent går det inte längre att kalla sig för mikroproducent samt att nätelföretagen kan ta ut en inmatningsavgift.

För att klassas som mikroproducent ska:
  • Huvudsäkringen vara max 63 A
  • Solcellsanläggningen ha en anläggningseffekt på högst 43,5 kW
  • Fastigheten vara nettokonsument, vilket innebär att man köper in mer el än vad man säljer

Både privatpersoner och företag kan bli mikroproducenter.

Fördelar med att vara en mikroproducent är:
  • Skattereduktion för såld solel, 60 öre per såld kilowattimme.
  • Elmätaren byts gratis av elnätsföretagen
  • Förmånligt elhandelsavtal
  • Ett elavtal för elproduktion och inköp av el

H3 Var hamnar överskottsel?

Elcentralen fördelar själv den producerade elen, först till fastigheten och sedan skickas överskottet ut till elnätet. Det är tyvärr inte möjligt att välja var den överproducerade elen ska levereras eller användas utan den blandas med den el som finns i elnätet. Däremot är det möjligt att tillsammans med sina grannar lägga upp ett eget lokalnät för att dela på den producerade solenergin. Det är även viktigt att jämföra olika elhandelsföretag för att hitta den distributör som passar bäst med säljarens förutsättningar. Oftast krävs det att man köper och säljer el till samma elnätsföretag men det finns ett undantagsfall. Brixa köper solel utan krav på att sälja el till kunden.  

Eventuella försäljningsintäkter dras av på räkningen till elnätsföretaget. Om den el som sålts resulterar i en högre summa än det som köpts in är det möjligt att få dessa pengar på ett bankkonto. Varje kalenderår sammanställs den inmatade egenproducerade elen på elnätet, där efter vidarebefordras denna information till Skatteverket och noteras i inkomstdeklarationen, vilket resulterar i en skattereduktion.

Sälja som privatperson

Det som nämnts ovan om att sälja sin överproducerade solel gäller för både privatpersoner och företag. I detta avsnitt behandlas det som är unikt för privatpersoner när det kommer till att sälja el till elnätföretagen.

Inkomster från egenproducerad solel under 40 000 kr per år är skattefria. Denna inkomst räknas som kapitalinkomster från bostad. Det är ovanligt att privatpersoner kommer över denna summa då det krävs en relativt stor anläggning för att producera den mängd el som krävs för att sälja för så stora summor.

En privatbostad med huvudsäkring på max 100 A där el matas in och ut via samma elmätare har rätt till skattereduktion. Maxgränsen för skattereduktion är 30 000 kr per år, alternativt så mycket el som köps in från elnätet på ett år. Det är heller ingen energiskapp på anläggningar under 500 kilowatt och ingen moms på inkomster från solcellsanläggningar under 80 000 kr per år. Ovan gäller kriteriet för att klassas som mikroproducent att huvudsäkringen är 63 A men det är alltså möjligt att sälja el upp till en huvudsäkring på 100 A och ändå ta del av skattereduktion, trots att producenten inte längre är en mikroproducent.

Sälja som företag

Oavsett om det är ett företag, lantbruk eller bostadsrättsföreningar som säljer el appliceras moms på både köpt och såld solel. Det är alltså fullt momsavdrag på inköpt el och momsplikt på inkomster från såld solel. Precis som för privatpersoner är anläggningar mindre än 500 kilowatt befriade från energiskatt och även företag har rätt till en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme om huvudsäkringen är under 100 A. Unikt för företag är att det är möjligt att kvitta egenproducerad solel mot levererad el för att nå kraven på Nära Nollenergibyggnader. Läs mer om Nära Nollenergibyggnader på Energimyndigheten.

Boka konsultation

Vid frågor gällande våra tjänster eller frågor som solkraft är ni välkomna att kontakta oss för ett telefonsamtal eller platsbesök. Genom att skicka iväg ett intresse tar vi kontakt med er.

Tack för ditt intresse! Vi återkommer så fort vi kan.
Hoppsan! Något gick fel när du skulle fylla i dina uppgifter.