/ Solkraft

Villa & privatbostad

Solenergi har som fördel att inte behöva stora ytor för att täcka mindre behov, till skillnad från andra källor till grön el och energi som kräver betydligt större anläggningar. Detta möjliggör att privatpersoner kan husa sin egen solcellsanläggning och bli självförsörjande på förnyelsebar energi. Solen är en oändlig resurs – låt oss hjälpa dig att utnyttja den på bästa sätt.

Solceller till villa och privatbostäder

Fördelar med solkraft

Solenergi är en oändlig resurs. Detta innebär att vi omöjligt kan använda upp all energi som solens strålar för med sig till jorden. Vår planet tar emot lika mycket energi på två timmar som hela världens befolkning förbrukar på ett helt år. Solenergi är även miljövänligt då ingen koldioxid eller andra växthusgaser utsöndras när solenergi produceras i solcellerna. Detta innebär att solenergi inte heller bidrar till den globala uppvärmningen. Till skillnad från fossila bränslen som kol, olja eller kärnkraft kommer inte solenergin ta slut och den lämnar inte heller något avfall som måste tas om hand. Vi behöver inte betala för solkraft eller förbruka resurser, den är helt gratis. Sol är det enda solceller behöver för att producera solenergi.
 • check
  Säkrar kostnaden för el under en lång tid (25 år)
 • check
  Säkrar tillgång till el
 • check
  Bidrar till hållbar elproduktion

Hur funkar det?

Nedan presenteras processen från att vi får kontakt med en kund till att montage och installation för en solcellsanläggning är igång.

1. Kontakta oss

Kontakta oss via telefon eller mail. Önskar ni att vi kontaktar er går det bra att lämna kontaktuppgifter i formuläret så hör vi av oss

2. Platsbesök

Vi kommer ut och tittar på platsen för solcellernas placering, oavsett om det gäller en markanläggning eller en anläggning på tak. Förarbetet är a och o när det kommer till en optimerad solcellanläggning.

3. Bearbetning & anbud

Efter ett platsbesök ritar vi upp panelernas placering, tittar på årsproduktion och anpassar anläggningen utefter kundens behov och önskemål. Detta görs för att kunna ta fram en genomarbetad offert.

4. Projektering

Efter en godkänd offert påbörjas projekteringen och en plan läggs upp för montering, installation och driftsättning. Vilket resulterar i ett preliminärt datum för en färdig anläggning som under lång tid framöver kommer att producera grön el till fastigheten.

5. Installation

När all planering för projektet är färdig påbörjas arbetet ute på plats. Takfästen placeras ut och panelerna monteras på taket. Kablage kopplas till anläggningen och leds ner till växelriktaren och vidare till mätaren.

6. Driftsättning & överlämning

Det sista steget handlar om att koppla upp anläggningen till elnätsföretaget och internet för att det ska gå att styra anläggningen. Efter att samtliga komponenter kontrollerats och allt fungerar som det ska lämnas anläggningen över till kunden.

Boka konsultation

Vid frågor gällande våra tjänster eller frågor som solkraft är ni välkomna att kontakta oss för ett telefonsamtal eller platsbesök. Genom att skicka iväg ett intresse tar vi kontakt med er.

Tack för ditt intresse! Vi återkommer så fort vi kan.
Hoppsan! Något gick fel när du skulle fylla i dina uppgifter.

Unikt för villa & privatbostad

Solceller på en villa eller annan privatbostad kräver sällan bygglov och är därför en enkel och snabb installation som både ökar värdet på fastigheten och stabiliserar energikostnaderna för hushållet. Vanligtvis placeras solpenalerna på taket men det går även att bygga ställningar till solceller på marken om taket inte är optimalt utformat eller om det finns gott om plats på tomten. Undantag för bygglov för solceller gäller:

 • Om solcellerna monteras i en annan lutning än takets egna.
 • Om solcellerna monteras inom ett detaljplanerat område.
 • Om solcellerna monteras på kulturhistoriska byggnader (k-märkta).
Solceller till villa kan även installeras på marken

Grön teknik - som RUT och ROT fast för solceller

Unikt för solceller på villa/privatbostad är även möjligheten för skatteavdrag för Grön teknik. Grön teknik är ett bidrag för montering och installation av solceller (20%) samt laddbox till elbil och batterilagring (50%). Avdraget görs direkt på fakturan och gäller endast när inköp, montering och installation utförs av ett elinstallationsföretag. Alltså gäller det inte om privatpersoner själva utför arbetet eller köper in material. Grön teknik har ett bidrag på max 50 000 kr per person och år och är man två personer med äganderätt i hushållet går det att nyttja ett avdrag på upp till 100 000 kr per år. Vad som är bra att veta är att ROT-avdrag och avdrag för Grön teknik är skilda bidrag och påverkar inte varandra. Därmed är det exempelvis möjligt att byta tak och dra av för ROT och samma år montera solceller och dra av för Grön teknik, förutsatt att man betalat in tillräckligt med skatt under året.

En solcellsanläggningen måste vara ansluten till elnätet för att Grön teknik ska godkännas. Är anläggning off-grid, alltså inte anslutet till elnätet, är det inte heller möjligt att ta del av skatteavdraget på 20%. Köparen av anläggningen måste även vara bosatt i Sverige, alternativt skatta för minst 50% av sin inkomst i landet. Köparen måste även bo helt eller delvis i bostaden där anläggningen installeras samt äga en andel i fastigheten. Detta innebär att avdraget även är giltigt för installation av solceller på fritidshus. Hur stort avdraget för Grön teknik blir avgörs av hur mycket skatt som köparen har betalat in under året.

Läs mer om skatteavdrag och räkna ut vilka avdrag du kan göra hos Skatteverket .

Nedan visas en tabell över historiska bidrag för projektering, montering och installation av solceller med start 2011 fram till idag. Även om avdraget för Grön teknik (tidigare annan benämning) har varit betydligt högre än vad det är idag kan vi se att det åter igen börjat öka, vilket bådar gott för energiomställningen och det signalerar även ett fortsatt stabilt intresse och vilja för solkraft. Solceller har även blivit mindre kostsamma då marknaden och intresset tagit fart sedan 2011.

I tabellen nedan kan du se bidrag för solceller 2011-2023
År
Storlek på bidraget
2023
20%
2022
15%
2021
15%
2020
20%
2019
20%
2018
30%
2017
30%
2016
30% företag, 20% övriga
2015
30% företag, 20% övriga
2014
35%
2013
35%
2012
45%
2011
55% på företag, 60% övriga

Solceller - en investering

Solceller är en investering i hushållets framtida elproduktion och säkrar inte bara verksamhetens behov av el utan fastställer även ett timpris som gör att det finns en förutsägbarhet i kostnader och utgifter.

Investeringen kan göras på flera olika sätt och det är som privatperson möjligt att låna pengar för att täcka upp för vissa kostnader vid behov. Gröna lån är något som både företag och privatpersoner kan ta del av för att hantera en investering i förnyelsebar energi. Ett grönt lån är ett boendelån för de som vill bo mer hållbart. Lånet ger ett extra avdrag på 10 räntepunkter. På Sparbanken går det att läsa mer om vilka krav som finns för att få ta del av Gröna lån.

Solcellslån – en strålande idé.

För dig som önskar att låna pengar specifikt för din solcellsanläggning men som inte har någon säkerhet har möjlighet att ansöka om ett Solcellslån. Det går att låna upp till 250 000 kr, vilket vanligtvis täcker kostnaderna för en relativt tilltagen solcellsanläggning för en privatbostad. Läs mer om solcellslån här.

En kvarnerup arbetare ligger på taket på en villa och installerar solceller

Energieffektiva system - lagra din el

I privatbostäder är det möjligt att skapa självförsörjning av solel genom att producera energi via solceller och sedan lagra solelen i ett batteri. Han man då även en laddbox till elbil går det även att transportera sig fossilfritt. Om anläggningen producerar mer el än vad hushållet gör av med är det även möjligt att sälja tillbaka el till elnätet. Läs mer om att sälja överproducerad el på Solkraftsguiden.

Optimera användningen av solel

Beroende på solcellernas placering och väderstreck producerar de oftast mest solenergi mitt på dagen när solen är som starkast. Då håller anläggningen igång husets apparater och om någon är hemma är det en utmärkt tid att slänga in en tvätt eller starta diskmaskinen. Om man däremot är i större behov av el på morgonen eller kvällen är det en god idé att lagra elen som produceras på dagen i ett batteri för att sedan använda denna egenproducerade energi under de timmar då den behövs som mest.

Även för mindre solcellsanläggningar kan det vara en smart att lagra el som produceras av solceller i ett batteri, antingen för att sälja el till elnätet eller använda elen vid behov. Det finns många fördelar med att investera i batterilagring och det blir allt vanligare att göra det. Ett ökat intresse för batterilagring pressar ner priserna och ger kraft åt innovation. Batterier idag är betydligt mer effektiva än för bara ett par år sedan och utvecklingen går framåt. Samtidens fluktuerande elpriser utgör en stor drivkraft att ta hand om egenproducerad solel på bästa sätt. Brist på el tillsammans med en omställning mot eldrivna fordon gör att priserna från elnätsföretagen troligtvis kommer att vara höga under en lång tid framöver.

En ritning över solcells anläggning på villa och en laddstolps- el installation.

Solel som drivmedel  

Transport utgör en tredjedel av världens utsläpp och i takt med klimatförändringarna blir det allt viktigare att göra medvetna val. Här fyller fordon och maskiner som drivs på el en viktig roll som alternativ till fossildrivna sådana. En solcellsanläggning i kombination med laddbox gör det möjligt att använda den solenergin som produceras även till transport. Det finns en uppsjö av laddboxar med diverse funktioner och i varierande utformning. Funktioner för en laddbox som vi anser är viktiga att få med sig är:

 • Installation och placering, hur ser den ut och var ska den sitta
 • Kompabilitet med andra system och komponenter
 • Säkerhetsklassning
 • Framtidssäkrad
Modern laddstolpe för er transport
/ FAQ

Solkraftsguiden

Här samlar vi information om solceller och nyheter för vidare fördjupning och utökade svar på vanliga frågor.

Hur fungerar solceller på vintern?
expand_more
På grund av att det är färre och svagare solljus under vintern kommer solcellerna att producera betydligt mindre än på sommaren. Mellan november och februari producerar solceller ungefär 10 % av den totala årsproduktionen. Läs mer om detta i vår Solkraftsguide.
Hur mycket solceller behöver man?
expand_more
Beroende på hur stor årsförbrukning av el som fastigheten har samt vilka önskemål och behov det finns att producera solel går det att anlägga hur små och hur stora solcellsanläggningar som helst. En vanlig villa med normalstor takyta brukar kunna täcka upp för majoriteten av det elbehov hushållet har.
Finns det solcellsbidrag?
expand_more
För privatpersoner finns det ett skatteavdrag för Grön teknik på 20 % upp till 50 000 kr per person och år att ta del av. Det finns även möjlighet att låna pengar för solcellsinstallation exempelvis som Gröna lån eller Solcellslån. Detta finns det att läs mer om under respektive område under fliken Solkraft.
Funkar solceller i Sverige?
expand_more
I Sverige finns det goda förutsättningar för att producera solel eftersom vi har nästan lika hög solinstrålning som i Centraleuropa. Den mörka vintern vägs upp av de långa ljusa sommardagarna. På de platser i Sverige där det finns mer snö kan även detta genom reflektion av solstrålarna på snön öka instrålningen.
Hur mycket sparar jag med solceller?
expand_more
Med solceller på taket behöver du köpa betydligt mindre el, din elräkning minskar ungefär med en tredjedel. Förutom sänkta elkostnader får du även betalt för såld el, den el som går tillbaka ut på nätet efter fastighetens behov täckts. Eftersom du producerar egen el blir du även mindre påverkad av elprisets svängningar. Efter att återbetalningstiden är över, ca 8–15 år, är även all el om anläggningen producerar ren vinst.  
/ Referenser

Våra senaste projekt