Solkraft demonstrerat med en bild i skogen med strålande sol. Låt solen göra jobbet med solkraft.
/ Kvarnerup Elektriska

Solkraft

Låt solen göra jobbet. Kvarnerup hjälper företag och privatkunder att producera el på ett hållbart sätt. En solcellsanläggning skapar trygghet och förutsägbarhet i er elförbrukning. Solkraft är en miljövänlig och oändlig energikälla som vi bör utnyttja på bästa möjliga sätt.

Villa & privatbostad

Solenergi har som fördel att inte behöva stora ytor för att täcka mindre behöv. Detta möjliggör att privatpersoner han husa sin egen solcellsanläggning och bli självförsörjande på förnyelsebar energi.

Läs mer
arrow_forward

Lantbruk

På lantbruk finns det ofta stora ytor tak eller mark att tillgå för större solcellsanläggningar, och därmed en potential att producera stora mängder el till verksamheten.

Läs mer
arrow_forward

Bostadsrättsförening

Solkraft i flerbostadshus kan sänka kostnaderna i fastigheten och möjliggöra för föreningen att erbjuda hållbara boende.

Läs mer
arrow_forward

Nyproduktion

Vid planering av nya byggnader finns det möjlighet att optimera takytan för solceller och en därmed en hållbar energiproduktion. Solceller möjliggör för miljöcertifieringar och skapar attraktiva bostäder eller kontor i en alltmer klimat-och miljöfokuserad värld. Om vi börjar om från början kan vi göra det på bästa möjligt sätt

Läs mer
arrow_forward

Industri & Företag

Solceller gör sig otroligt effektiva i verksamheter som kräver mycket el under dagen då solcellspanelerna producerar som mest. Det finns även ofta stora ytor att tillgå och det är ett utmärkt sätt att marknadsföra sig genom att visa sig som en klimatvänlig aktör.

Läs mer
arrow_forward

Solkraftguiden

Här samlar vi fördjupad kunskap och utökade svar på vanliga frågor i form av inlägg om solkraft och elinstallation.

/ FAQ

Solkraftsguiden

Här samlar vi information om solceller och nyheter för vidare fördjupning och utökade svar på vanliga frågor.

Hur fungerar solceller på vintern?
expand_more
På grund av att det är färre och svagare solljus under vintern kommer solcellerna att producera betydligt mindre än på sommaren. Mellan november och februari producerar solceller ungefär 10 % av den totala årsproduktionen. Läs mer om detta i vår Solkraftsguide.
Hur mycket solceller behöver man?
expand_more
Beroende på hur stor årsförbrukning av el som fastigheten har samt vilka önskemål och behov det finns att producera solel går det att anlägga hur små och hur stora solcellsanläggningar som helst. En vanlig villa med normalstor takyta brukar kunna täcka upp för majoriteten av det elbehov hushållet har.
Finns det solcellsbidrag?
expand_more
För privatpersoner finns det ett skatteavdrag för Grön teknik på 20 % upp till 50 000 kr per person och år att ta del av. Det finns även möjlighet att låna pengar för solcellsinstallation exempelvis som Gröna lån eller Solcellslån. Detta finns det att läs mer om under respektive område under fliken Solkraft.
Funkar solceller i Sverige?
expand_more
I Sverige finns det goda förutsättningar för att producera solel eftersom vi har nästan lika hög solinstrålning som i Centraleuropa. Den mörka vintern vägs upp av de långa ljusa sommardagarna. På de platser i Sverige där det finns mer snö kan även detta genom reflektion av solstrålarna på snön öka instrålningen.
Hur mycket sparar jag med solceller?
expand_more
Med solceller på taket behöver du köpa betydligt mindre el, din elräkning minskar ungefär med en tredjedel. Förutom sänkta elkostnader får du även betalt för såld el, den el som går tillbaka ut på nätet efter fastighetens behov täckts. Eftersom du producerar egen el blir du även mindre påverkad av elprisets svängningar. Efter att återbetalningstiden är över, ca 8–15 år, är även all el om anläggningen producerar ren vinst.  
/ Referenser

Våra senaste projekt