/ Solkraft

Industri & Företag

Industrier och företag besitter ofta enorm kapacitet för produktion av solenergi. Det finns ofta stora lokaler och därmed stora ytor tak eller mark att tillgå för väl tilltagna solcellsanläggningar. Därmed finns det även potential till produktion av stora mängder el till verksamheten. När solen ger ifrån sig som mest energi, det vill säga mitt på dagen, är verksamheten i full gång och kan ta vara på solenergin på bästa sätt. Solen är en oändlig resurs – låt oss hjälpa dig att utnyttja den på bästa sätt.

Solceller på taket på företag

Fördelar med solkraft

Solenergi är en oändlig resurs. Detta innebär att vi omöjligt kan använda upp all energi som solens strålar för med sig till jorden. Vår planet tar emot lika mycket energi på två timmar som hela världens befolkning förbrukar på ett helt år. Solenergi är även miljövänligt då ingen koldioxid eller andra växthusgaser utsöndras när solenergi produceras i solcellerna. Detta innebär att solenergi inte heller bidrar till den globala uppvärmningen. Till skillnad från fossila bränslen som kol, olja eller kärnkraft kommer inte solenergin ta slut och den lämnar inte heller något avfall som måste tas om hand. Vi behöver inte betala för solkraft eller förbruka resurser, den är helt gratis. Sol är det enda solceller behöver för att producera solenergi.
 • check
  Säkrar kostnaden för el under en lång tid (25 år)
 • check
  Säkrar tillgång till el
 • check
  Bidrar till hållbar elproduktion

Hur funkar det?

Nedan presenteras processen från att vi får kontakt med en kund till att montage och installation för en solcellsanläggning är igång.

1. Kontakta oss

Kontakta oss via telefon eller mail. Önskar ni att vi kontaktar er går det bra att lämna kontaktuppgifter i formuläret så hör vi av oss

2. Platsbesök

Vi kommer ut och tittar på platsen för solcellernas placering, oavsett om det gäller en markanläggning eller en anläggning på tak. Förarbetet är a och o när det kommer till en optimerad solcellanläggning.

3. Bearbetning & anbud

Efter ett platsbesök ritar vi upp panelernas placering, tittar på årsproduktion och anpassar anläggningen utefter kundens behov och önskemål. Detta görs för att kunna ta fram en genomarbetad offert.

4. Projektering

Efter en godkänd offert påbörjas projekteringen och en plan läggs upp för montering, installation och driftsättning. Vilket resulterar i ett preliminärt datum för en färdig anläggning som under lång tid framöver kommer att producera grön el till fastigheten.

5. Installation

När all planering för projektet är färdig påbörjas arbetet ute på plats. Takfästen placeras ut och panelerna monteras på taket. Kablage kopplas till anläggningen och leds ner till växelriktaren och vidare till mätaren.

6. Driftsättning & överlämning

Det sista steget handlar om att koppla upp anläggningen till elnätsföretaget och internet för att det ska gå att styra anläggningen. Efter att samtliga komponenter kontrollerats och allt fungerar som det ska lämnas anläggningen över till kunden.

Boka konsultation

Vid frågor gällande våra tjänster eller frågor som solkraft är ni välkomna att kontakta oss för ett telefonsamtal eller platsbesök. Genom att skicka iväg ett intresse tar vi kontakt med er.

Tack för ditt intresse! Vi återkommer så fort vi kan.
Hoppsan! Något gick fel när du skulle fylla i dina uppgifter.

Unikt för industri och företag

En viktig aspekt av att investera i solceller för företag är de ökande krav på hållbarhet som ställs från både nationella och internationella organisationer. Industri och företag är en viktig aktör i en hållbar omställning samt att allt fler konsumenter ställer krav på tillverkare gällande ett miljöperspektiv i sin produktion. Många industrier och företag är idag medvetna som möjligheterna att sänka sina energikostnader och sin miljöpåverkan genom att utnyttja solenergi i sin verksamhet. Med solceller och egenproducerad grön el marknadsförs även företaget som mer hållbart vilket blir en alltmer viktig dragningskraft för både personal, kunder och samarbetspartners. Företag har stor potential att påverka en hållbar samhällsomställning, samtidigt som kostnaderna för el sänks och tillgången på el säkras.

Kvarnerup installatör som installerar solceller på ett tak

Ta steget mot solkraft

Solceller är en investering i verksamheters framtida elförbrukning och säkrar inte bara verksamhetens behov av el utan fastställer även ett timpris som gör att det finns en förutsägbarhet i kostnader och utgifter.

Investeringen kan göras på flera olika sätt och det är som företag möjligt att låna pengar för att täcka upp för vissa kostnader vid behov. Gröna lån är något som både företag och privatpersoner kan ta del av för att hantera en investering i förnyelsebar energi. Ett Grönt lån är ett boendelån för de som vill bo eller verka mer hållbart. Lånet ger ett extra avdrag på 10 räntepunkter. På Sparbanken går det att läsa mer om vilka krav som finns för att få ta del av Gröna lån samt hur fastigheten kan miljöklassas utefter dessa krav.

En solcellsinvestering grundas även i att en anläggnings återbetalningstid utgör ungefär halva den livstid som anläggningen har under vilken solceller producerar solel. Detta innebär att efter återbetalningstiden, 8–15 år, är allt som solcellerna producerar en ren vinst. Läs mer om detta i Solcellsguiden (länk till För- och nackdelar med solceller).

Solceller installerade på marken på ett fält

Batterilagring och effektiva system

För större solcellsanläggningar kan det vara en god idé att lagra den el som produceras av solcellerna i ett batteri, antingen för att sälja el till elnätet eller använda elen vid behov. Det finns många fördelar med att investera i batterilagring och det blir allt vanligare att göra det. Ett ökat intresse för batterilagring pressar ner priserna och ger kraft åt innovation. Batterier idag är betydligt mer effektiva än för bara ett par år sedan och utvecklingen går framåt. Även samtidens fluktuerande elpriser utgör en stor drivkraft att ta hand om den egenproducerade elen på bästa sätt. Brist på el tillsammans med en omställning mot eldrivna fordon gör att priserna från elnätsföretagen troligtvis kommer att vara höga under en lång tid framöver. Batterilagring är även en god strategi för att jämna ut effekttopparna och gör det möjligt att använda större andel av den solel som produceras. Om anläggningen producerar mer el än vad hushållet gör av med är det möjligt att sälja tillbaka el till elnätet. Läs mer om att sälja överproducerad el i Solcellsguiden.

En ritning över solcells anläggning på villa och en laddstolps- el installation.

Solel som drivmedel

Eldrivna fordon blir allt vanligare och högre krav ställs på företagens redovisning av utsläpp för särskilda certifieringar. Genom att investera i en laddbox tillsammans med solceller kan arbete och transporter göras fossilfria, och verksamheten blir mer hållbar och miljövänlig.

Transport utgör en tredjedel av världens utsläpp och i takt med klimatförändringarna blir det allt viktigare att göra medvetna val. Här fyller fordon och maskiner som drivs på el en viktig roll som alternativ till fossildrivna sådana. En solcellsanläggning i kombination med laddbox gör det möjligt att använda den solenergin som produceras även till transport. Det finns en uppsjö av laddboxar med diverse funktioner och i varierande utformning. Funktioner för en laddbox som vi anser är viktiga att få med sig är:

 • Installation och placering, hur ser den ut och var ska den sitta
 • Kompabilitet med andra system och komponenter
 • Säkerhetsklassning
 • Framtidssäkrad
Modern laddstolpe för er transport
/ FAQ

Solkraftsguiden

Här samlar vi information om solceller och nyheter för vidare fördjupning och utökade svar på vanliga frågor.

Hur fungerar solceller på vintern?
expand_more
På grund av att det är färre och svagare solljus under vintern kommer solcellerna att producera betydligt mindre än på sommaren. Mellan november och februari producerar solceller ungefär 10 % av den totala årsproduktionen. Läs mer om detta i vår Solkraftsguide.
Hur mycket solceller behöver man?
expand_more
Beroende på hur stor årsförbrukning av el som fastigheten har samt vilka önskemål och behov det finns att producera solel går det att anlägga hur små och hur stora solcellsanläggningar som helst. En vanlig villa med normalstor takyta brukar kunna täcka upp för majoriteten av det elbehov hushållet har.
Finns det solcellsbidrag?
expand_more
För privatpersoner finns det ett skatteavdrag för Grön teknik på 20 % upp till 50 000 kr per person och år att ta del av. Det finns även möjlighet att låna pengar för solcellsinstallation exempelvis som Gröna lån eller Solcellslån. Detta finns det att läs mer om under respektive område under fliken Solkraft.
Funkar solceller i Sverige?
expand_more
I Sverige finns det goda förutsättningar för att producera solel eftersom vi har nästan lika hög solinstrålning som i Centraleuropa. Den mörka vintern vägs upp av de långa ljusa sommardagarna. På de platser i Sverige där det finns mer snö kan även detta genom reflektion av solstrålarna på snön öka instrålningen.
Hur mycket sparar jag med solceller?
expand_more
Med solceller på taket behöver du köpa betydligt mindre el, din elräkning minskar ungefär med en tredjedel. Förutom sänkta elkostnader får du även betalt för såld el, den el som går tillbaka ut på nätet efter fastighetens behov täckts. Eftersom du producerar egen el blir du även mindre påverkad av elprisets svängningar. Efter att återbetalningstiden är över, ca 8–15 år, är även all el om anläggningen producerar ren vinst.  
/ Referenser

Våra senaste projekt