/ Solkraft

Bostadsrättsförening

Solceller på fastigheter som flerbostadshus kan hjälpa föreningen sänka sina energikostnader och erbjuda hållbara boende för många människor. I kombination med IMD-system är det möjligt att ta vara på den egenproducerade elen inom fastigheten och distribuera den över alla boende i huset. Solen är en oändlig resurs – låt oss hjälpa dig att utnyttja den på bästa sätt.

Solceller till brf förening

Fördelar med solkraft

Solenergi är en oändlig resurs. Detta innebär att vi omöjligt kan använda upp all energi som solens strålar för med sig till jorden. Vår planet tar emot lika mycket energi på två timmar som hela världens befolkning förbrukar på ett helt år. Solenergi är även miljövänligt då ingen koldioxid eller andra växthusgaser utsöndras när solenergi produceras i solcellerna. Detta innebär att solenergi inte heller bidrar till den globala uppvärmningen. Till skillnad från fossila bränslen som kol, olja eller kärnkraft kommer inte solenergin ta slut och den lämnar inte heller något avfall som måste tas om hand. Vi behöver inte betala för solkraft eller förbruka resurser, den är helt gratis. Sol är det enda solceller behöver för att producera solenergi.
 • check
  Säkrar kostnaden för el under en lång tid (25 år)
 • check
  Säkrar tillgång till el
 • check
  Bidrar till hållbar elproduktion

Hur funkar det?

Nedan presenteras processen från att vi får kontakt med en kund till att montage och installation för en solcellsanläggning är igång.

1. Kontakta oss

Kontakta oss via telefon eller mail. Önskar ni att vi kontaktar er går det bra att lämna kontaktuppgifter i formuläret så hör vi av oss

2. Platsbesök

Vi kommer ut och tittar på platsen för solcellernas placering, oavsett om det gäller en markanläggning eller en anläggning på tak. Förarbetet är a och o när det kommer till en optimerad solcellanläggning.

3. Bearbetning & anbud

Efter ett platsbesök ritar vi upp panelernas placering, tittar på årsproduktion och anpassar anläggningen utefter kundens behov och önskemål. Detta görs för att kunna ta fram en genomarbetad offert.

4. Projektering

Efter en godkänd offert påbörjas projekteringen och en plan läggs upp för montering, installation och driftsättning. Vilket resulterar i ett preliminärt datum för en färdig anläggning som under lång tid framöver kommer att producera grön el till fastigheten.

5. Installation

När all planering för projektet är färdig påbörjas arbetet ute på plats. Takfästen placeras ut och panelerna monteras på taket. Kablage kopplas till anläggningen och leds ner till växelriktaren och vidare till mätaren.

6. Driftsättning & överlämning

Det sista steget handlar om att koppla upp anläggningen till elnätsföretaget och internet för att det ska gå att styra anläggningen. Efter att samtliga komponenter kontrollerats och allt fungerar som det ska lämnas anläggningen över till kunden.

Boka konsultation

Vid frågor gällande våra tjänster eller frågor som solkraft är ni välkomna att kontakta oss för ett telefonsamtal eller platsbesök. Genom att skicka iväg ett intresse tar vi kontakt med er.

Tack för ditt intresse! Vi återkommer så fort vi kan.
Hoppsan! Något gick fel när du skulle fylla i dina uppgifter.

Unikt för bostadsrättsföreningar

Solceller på ett flerbostadshus kräver sällan bygglov och är därför ofta en enkel och snabb installation som både ökar värdet på fastigheten och stabiliserar föreningens energikostnader. Vanligtvis placeras solpenalerna på taket men det går även att bygga ställningar till solceller på marken om taket inte är optimalt utformat eller om det finns gott om plats på tomten. Undantag för bygglov för solceller gäller:

 • Om solcellerna monteras i en annan lutning än takets egna.
 • Om solcellerna monteras inom ett detaljplanerat område.
 • Om solcellerna monteras på kulturhistoriska byggnader (k-märkta).
Solceller på ett tak tillhörande en brf förening

IMD-system

IMD står för Individuell Mätning och Debitering och är ett utmärkt sätt att ta vara på egenproducerad el från solceller. Om solceller kopplas in till ett flerbostadshus utan detta mätsystem kommer solenergin endast att användas till föreningens egen elförbrukning och därmed går stor del av solcellernas elproduktion tillbaka ut till elnätet, den sälja alltså vidare. Detta är inte dåligt eftersom man får betalt för såld solel samt skattereduktion. Men det finns smartare lösningar för att använda den solel som anläggningen producerar på plats.

Genom att installera ett IMD-system ökar föreningens årliga elförbrukning genom att inkludera samtliga bostäder i fastigheten. Detta gör det möjligt att både installera en större anläggning samt att sprida ut den egenproducerade och miljövänliga elen i huset. På så sätt ökar även lönsamheten för solcellsinvesteringen och andelen köpt el minskar vilket ger ytterligare besparingar vad gäller rörliga el- och nätavgifter. IMD och solceller gör att återbetalningstiden kortas ner med 2–3 år och sänker föreningens elkostnader.

Fördelar med solceller på bostadsrättsföreningar

 • Lägre driftskostnader, egenproducerad solel är billigare än köpt el
 • Säkrar tillgång till el
 • Säkrar kostnaden för el under en lång tid
 • Förbättrad miljöprofil vilket skapar attraktiva bostäder
 • Möjliggör för miljöcertifiering då solceller värderas positivt i olika poängsystem

Solceller som en investering

En solcellsanläggning är en investering i den framtida elförbrukningen och säkrar inte bara föreningens behov av el utan fastställer även ett timpris som ger en förutsägbarhet i kostnader och utgifter.

Investeringen kan göras på flera olika sätt och det är som bostadsrättsförening möjligt att låna pengar för att täcka upp för vissa kostnader vid behov. Gröna lån är något som både företag och privatpersoner kan få ta del av för att hantera en investering i förnyelsebar energi. Ett Grönt lån är ett boendelån för de som vill bo mer hållbart. Lånet ger ett extra avdrag på 10 räntepunkter. På Sparbanken går det att läsa mer om villkor för att få ta del av Gröna lån samt hur fastigheten kan miljöklassas utefter dessa krav.

En kvarnerup arbetare som står på taket och lägger solceller till en brf förening

Energieffektiva system - lagra din solel

För större solcellsanläggningar kan det vara en god idé att lagra den el som produceras av solcellerna i ett batteri, antingen för att sälja el till elnätet eller använda elen vid behov. Det finns många fördelar med att investera i batterilagring och det blir allt vanligare att göra det. Ett ökat intresse för batterilagring pressar ner priserna och ger kraft åt innovation. Batterier idag är betydligt mer effektiva än för bara ett par år sedan och utvecklingen går framåt. Även samtidens fluktuerande elpriser utgör en stor drivkraft att ta hand om egenproducerad solel på bästa sätt. Brist på el tillsammans med en omställning mot eldrivna fordon gör att priserna från elnätsföretagen troligtvis kommer att vara höga under en lång tid framöver. Batterilagring är även en god strategi för att jämna ut effekttoppar och gör det möjligt att använda större andel av den solel som produceras. Om anläggningen producerar mer el än vad hushållet gör av med är det möjligt att sälja tillbaka el till elnätet. Läs mer om att sälja överproducerad el i Solkraftsguiden.

Jämna ut effekttoppar

Lagring av solel i flerbostadshus och andra lokaler kan vara ett väldigt bra sätt att hantera effekttoppar. När majoriteten av alla boende i bostadsrättsföreningar behöver el samtidigt, vanligtvis under eftermiddagen/kvällen, är elen ofta dyr då efterfrågan är hög. Detta resulterar i att när det används som mest el i fastigheten blir det kostsamt för föreningen då många dyra kWh förbrukas i en effekttopp. Genom att lagra solenergi i ett batteri under dagen när solcellerna producerar som mest kan elen sedan användas på eftermiddagen/kvällen istället för att köpa dyr el från elnätföretaget. På grund av detta är batterilagring för bostadsrättsföreningar en väldigt bra metod för att sänka energikostnaderna i fastigheten.

Solel som drivmedel

Eldrivna fordon blir allt vanligare och högre krav ställs på företagens redovisning av utsläpp för särskilda certifieringar. Genom att investera i en laddbox tillsammans med solceller kan arbete och transporter göras fossilfria, och verksamheten blir mer hållbar och miljövänlig.

Transport utgör en tredjedel av världens utsläpp och i takt med klimatförändringarna blir det allt viktigare att göra medvetna val. Här fyller fordon och maskiner som drivs på el en viktig roll som alternativ till fossildrivna sådana. En solcellsanläggning i kombination med laddbox gör det möjligt att använda den solenergin som produceras även till transport. Det finns en uppsjö av laddboxar med diverse funktioner och i varierande utformning. Funktioner för en laddbox som vi anser är viktiga att få med sig är:

 • Installation och placering, hur ser den ut och var ska den sitta
 • Kompabilitet med andra system och komponenter
 • Säkerhetsklassning
 • Framtidssäkrad
Modern laddstolpe för er transport
/ FAQ

Solkraftsguiden

Här samlar vi information om solceller och nyheter för vidare fördjupning och utökade svar på vanliga frågor.

Hur fungerar solceller på vintern?
expand_more
På grund av att det är färre och svagare solljus under vintern kommer solcellerna att producera betydligt mindre än på sommaren. Mellan november och februari producerar solceller ungefär 10 % av den totala årsproduktionen. Läs mer om detta i vår Solkraftsguide.
Hur mycket solceller behöver man?
expand_more
Beroende på hur stor årsförbrukning av el som fastigheten har samt vilka önskemål och behov det finns att producera solel går det att anlägga hur små och hur stora solcellsanläggningar som helst. En vanlig villa med normalstor takyta brukar kunna täcka upp för majoriteten av det elbehov hushållet har.
Finns det solcellsbidrag?
expand_more
För privatpersoner finns det ett skatteavdrag för Grön teknik på 20 % upp till 50 000 kr per person och år att ta del av. Det finns även möjlighet att låna pengar för solcellsinstallation exempelvis som Gröna lån eller Solcellslån. Detta finns det att läs mer om under respektive område under fliken Solkraft.
Funkar solceller i Sverige?
expand_more
I Sverige finns det goda förutsättningar för att producera solel eftersom vi har nästan lika hög solinstrålning som i Centraleuropa. Den mörka vintern vägs upp av de långa ljusa sommardagarna. På de platser i Sverige där det finns mer snö kan även detta genom reflektion av solstrålarna på snön öka instrålningen.
Hur mycket sparar jag med solceller?
expand_more
Med solceller på taket behöver du köpa betydligt mindre el, din elräkning minskar ungefär med en tredjedel. Förutom sänkta elkostnader får du även betalt för såld el, den el som går tillbaka ut på nätet efter fastighetens behov täckts. Eftersom du producerar egen el blir du även mindre påverkad av elprisets svängningar. Efter att återbetalningstiden är över, ca 8–15 år, är även all el om anläggningen producerar ren vinst.  
/ Referenser

Våra senaste projekt