/ Tjänster

Installation

Elinstallation kan innebära montering och installation av fler olika komponenter som bland annat syftar till att hantera fastighetens energiförbrukning, möjliggöra för elbil eller planera för belysning. För samtliga typer av elinstallation kan vi omhänderta hela processen, från projektering till installation.

Tjänster och produkter

Oavsett om en fastighet ska renoveras eller byggas ny från grunden hjälper vi både företag och privatpersoner att planera för och installera elsystem och diverse produkter.
 • check
  Konsulterar
 • check
  Projekterar
 • check
  Installerar

Boka konsultation

Vid frågor gällande våra tjänster eller frågor som solkraft är ni välkomna att kontakta oss för ett telefonsamtal eller platsbesök. Genom att skicka iväg ett intresse tar vi kontakt med er.

Tack för ditt intresse! Vi återkommer så fort vi kan.
Hoppsan! Något gick fel när du skulle fylla i dina uppgifter.

Typer av elinstallation

Det finns fler olika typer av elinstallation men nedan beskriver vi vilka övergripande områden som vi ofta arbetar med vid elinstallation.

Solcellsinstallation

Beroende på fastighetens årliga förbrukning av energi samt förutsättningar på platsen finns det flera olika system som kan implementeras för att producera solel på ett hållbart och optimerat sätt. Solpanelerna kan ha olika storlek och effekt och kan på de flesta tak placeras både liggande och stående, allt för att maximera ytan. Det är även möjligt att placera solpaneler på markställningar om det finns gott om plats att tillgå på tomten. För att läsa mer om hur solceller fungerar titta in på vår Solcellsguide eller under fliken Solkraft i huvudmenyn.

Laddbox till elbil

För att det ska vara möjligt att ladda ett batteri i en elbil krävs det en laddbox för elbilar. Dessa laddboxar finns i flera olika fabrikat och i varierande effekt, beroende på kapacitet hos fordonets batteri och dess laddningskrav. En laddbox till elbil i kombination med solceller kan dessutom ladda din elbil med förnybar energi och därmed bidra till att minska koldioxidavtrycket och spara pengar på elkostnader på lång sikt.

Exempel på fabrikat som vi använder oss av
 • Wallbox
 • Charge Amps
 • Zaptec
 • Garo

Batterilagring

Det finns olika sätt att använda sig av batterilagring i fastigheter. Vilket system som passar bäst beror på behov och önskemål från kunden. Det finns även batterier i olika storlekar där det är möjligt att bygga på efter hand. Det är mjöligt att använda batterilagring för att köpa in och lagra el direkt från elnätet när den är billig och sedan använda den lagrade elen vid behov eller när elen är dyr. Vanligtvis används batterilagring i kombination med solcellsanläggningar då det går att öka sin självförsörjning av egenproducerad solel. Spara elen i batteriet när anläggningen överproducerar, under dagen och sommaren, och använd elen vid behov när anläggningen producerar mindre.

Belysning

Belysningsberäkningar, planering för belysning, projektering, inköp och installation är samtliga tjänster som vi hjälper både privat- och företagskunder med. Oberoende vilken skala eller vilka föreskrifter som ett projekt ska följa har vi möjlighet att hitta en bra lösning för de behov som finns. Det är viktigt att arbetet med belysning genomförs enligt utformade riktlinjer. Här har vi en bred kompetens och arbetar i projekt med allt från skolor, bostadsrättsföreningar, renoveringar, vårdboende, industrier och företag. Vi har även möjlighet att hjälpa till med ljusdesign om det finns specifika önskemål för detta.

Mätinsamlingssystem

Det finns flera anledningar till att det är en god idé att samla in data och mäta förbrukningen av bland annat el och vatten. I flerbostadshus är det både lönsamt och hållbart att investera i IMD-system – Individuell Mätning och Debitering. Med IMD är det möjligt att sänka gemensamma kostnader och ordna så att varje lägenhetsinnehavare betalar för sin faktiska energiförbrukning. Det är även möjligt att mäta laddplatser för elbilar med detta system.

/ FAQ

Vanliga frågor om elinstallation & solceller

Här samlar vi information om elinstallationer och solceller. Vi ger er nyheter för vidare fördjupning och utökade svar på vanliga frågor i Solkraftsguiden.

Vad får jag göra själv med el?
expand_more
Rätt kunskap och försiktighet är oerhört viktigt vid allt arbete med elektricitet, men det finns några saker som man får gör utan att vara utbildad.
- Byta trasiga glödlampor
- Byta lamphållare
- Montera skarvsladdar
- Montera sladdströmbrytare och stickproppar
- Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
- Byta befintlig strömbrytare för högst 16 A som är placerad i egen kapsling eller dosa
- Byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerat i en egen kapsling eller dosa
- Det är viktigt att du vet hur arbetet ska utföras, är du det minsta osäker så överlåt arbetet till ett elinstallationsföretag.
Hur mycket solceller behöver man?
expand_more
Beroende på hur stor årsförbrukning av el som fastigheten har samt vilka önskemål och behov det finns att producera solel går det att anlägga hur små och hur stora solcellsanläggningar som helst. En vanlig villa med normalstor takyta brukar kunna täcka upp för majoriteten av det elbehov hushållet har.
Kan man ladda sin elbil i ett vanligt vägguttag?
expand_more
Det är varken säkert eller smart att ladda sin elbil i ett vanligt vägguttag. Det tar både länge tid och ökar brandrisken då eluttag och kablar inte är dimensionerade för hög belastning under lång tid. På grund av att det går emot rekommendationerna för laddning av elbil täcker oftast inte heller försäkringsbolagen eventuella skador. Utöver brandrisk är det inte heller möjligt att hantera laddsessioner via ett vanligt eluttag. Prata med oss så hjälper vi dig hitta rätt laddbox för din elbil.
Hur mycket sparar jag med solceller?
expand_more
Med solceller på taket behöver du köpa betydligt mindre el, din elräkning minskar ungefär med en tredjedel. Förutom sänkta elkostnader får du även betalt för såld el, den el som går tillbaka ut på nätet efter fastighetens behov täckts. Eftersom du producerar egen el blir du även mindre påverkad av elprisets svängningar. Efter att återbetalningstiden är över, ca 8–15 år, är även all el som anläggningen producerar ren vinst.  
Finns det solcellsbidrag?
expand_more
För privatpersoner finns det ett skatteavdrag för Grön teknik på 20 % upp till 50 000 kr per person och år att ta del av. Det finns även möjlighet att låna pengar för solcellsinstallation exempelvis som Gröna lån eller Solcellslån. Detta finns det att läs mer om under respektive område under fliken Solkraft.
Varför ska jag byte till LED?
expand_more
Det finns fler anledningar till att byta ut sina gamla lampor till LED belysning. Det mest uppenbara argumentet är energibesparingen, generellt sätt sparar man 50% el genom att byta från kvicksilver eller halogen till LED. En annan anledning är att LED lampor går att återvinna då de inte innehållet några farliga substanser.

Solkraftguiden

Här samlar vi fördjupad kunskap och utökade svar på vanliga frågor i form av inlägg om solkraft och elinstallation.

/ Referenser

Våra senaste projekt