Kvarnerup elektriska tjänster inom el installationer och solcellsanläggning. En bild på ett kraftverk.
/ Kvarnerup Konsult

Tjänster

Kvarnerup har en bred kompetens inom elinstallation. Verksamheten erbjuder en unik kombination av tjänster vilket ger oss möjlighet att leverera helhetslösningar åt våra kunder, oavsett skala eller behov. Våra tjänster hjälper kunder att hitta smarta lösningar för el och effektiva energisystem.

Installation

Vi hanterar all typ av elinstallation, från armaturer och belysning till solceller och laddbox till elbil.

Läs mer
arrow_forward

Fiber & data

För uppkoppling och stabila nätverk hjälper vi kunder med fiber- och kopparnätsinstallationer.

Läs mer
arrow_forward

Brand & säkerhet

Kvarnerup har kunskap om olika larmsystem som skyddar fastigheter mot inbrott och brand.

Läs mer
arrow_forward

Besiktning & konsultation

Vi hjälper både privatkunder och företag att upprätthålla kvalité hos anläggningen genom besiktning och konsultation.

Läs mer
arrow_forward

Konstruktion

På Kvarnerup både konstruerar och installerar vi. Vi har kunskap och arbetskraft för helhetslösningar in-house.

Läs mer
arrow_forward

Service

Vi hjälper både privat- och företagskunder med service för att upprätthålla hög standard hos en elanläggning.

Läs mer
arrow_forward

Solkraftguiden

Här samlar vi fördjupad kunskap och utökade svar på vanliga frågor i form av inlägg om solkraft och elinstallation.

/ FAQ

Vanliga frågor om elinstallation & solceller

Här samlar vi information om elinstallationer och solceller. Vi ger er nyheter för vidare fördjupning och utökade svar på vanliga frågor i Solkraftsguiden.

Vad får jag göra själv med el?
expand_more
Rätt kunskap och försiktighet är oerhört viktigt vid allt arbete med elektricitet, men det finns några saker som man får gör utan att vara utbildad.
- Byta trasiga glödlampor
- Byta lamphållare
- Montera skarvsladdar
- Montera sladdströmbrytare och stickproppar
- Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
- Byta befintlig strömbrytare för högst 16 A som är placerad i egen kapsling eller dosa
- Byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerat i en egen kapsling eller dosa
- Det är viktigt att du vet hur arbetet ska utföras, är du det minsta osäker så överlåt arbetet till ett elinstallationsföretag.
Hur mycket solceller behöver man?
expand_more
Beroende på hur stor årsförbrukning av el som fastigheten har samt vilka önskemål och behov det finns att producera solel går det att anlägga hur små och hur stora solcellsanläggningar som helst. En vanlig villa med normalstor takyta brukar kunna täcka upp för majoriteten av det elbehov hushållet har.
Kan man ladda sin elbil i ett vanligt vägguttag?
expand_more
Det är varken säkert eller smart att ladda sin elbil i ett vanligt vägguttag. Det tar både länge tid och ökar brandrisken då eluttag och kablar inte är dimensionerade för hög belastning under lång tid. På grund av att det går emot rekommendationerna för laddning av elbil täcker oftast inte heller försäkringsbolagen eventuella skador. Utöver brandrisk är det inte heller möjligt att hantera laddsessioner via ett vanligt eluttag. Prata med oss så hjälper vi dig hitta rätt laddbox för din elbil.
Hur mycket sparar jag med solceller?
expand_more
Med solceller på taket behöver du köpa betydligt mindre el, din elräkning minskar ungefär med en tredjedel. Förutom sänkta elkostnader får du även betalt för såld el, den el som går tillbaka ut på nätet efter fastighetens behov täckts. Eftersom du producerar egen el blir du även mindre påverkad av elprisets svängningar. Efter att återbetalningstiden är över, ca 8–15 år, är även all el som anläggningen producerar ren vinst.  
Finns det solcellsbidrag?
expand_more
För privatpersoner finns det ett skatteavdrag för Grön teknik på 20 % upp till 50 000 kr per person och år att ta del av. Det finns även möjlighet att låna pengar för solcellsinstallation exempelvis som Gröna lån eller Solcellslån. Detta finns det att läs mer om under respektive område under fliken Solkraft.
Varför ska jag byte till LED?
expand_more
Det finns fler anledningar till att byta ut sina gamla lampor till LED belysning. Det mest uppenbara argumentet är energibesparingen, generellt sätt sparar man 50% el genom att byta från kvicksilver eller halogen till LED. En annan anledning är att LED lampor går att återvinna då de inte innehållet några farliga substanser.
/ Referenser

Våra senaste projekt